Vervolgbehandelingen

In de tweede behandeling zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen na aanleiding van het eerste consult. Het is van belang dat u een goed beeld heeft van uw klachten en weet wat u kunt verwachten van de behandeling. Is dit u nog niet geheel duidelijk stel dan gerust uw vragen aan de chiropractor.

Omdat de chiropractor tijdens het eerste consult heeft vastgesteld waar het probleem zit zullen de vervolgbehandelingen korter zijn dan de eerste behandeling. Normaal gesproken neemt een behandeling ongeveer 15 min in beslag al kan dit soms langer of soms korter zijn al naar gelang het verloop van de klachten. Na een aantal behandelingen zal er een evaluatiemoment zijn waarin het behandeltraject en verloop wordt besproken en mogelijk wordt bijgestuurd.