PETITIE: TEGEN INVOERING 21% BTW CHIROPRACTIE

Wat is er aan de hand?
De overheid heeft een flink begrotingstekort en wil dit oplossen door haar uitgaven te beperken en door haar inkomsten te verhogen. De BTW gaat over de hele breedte omhoog. Daarnaast worden op bepaalde medische beroepen, die niet door overheid wettelijk gereguleerd worden, BTW tarieven ingevoerd. Zo ook op chiropractie.

Achtergrond.
Medische beroepsbeoefenaars worden in Nederland in het BIG-register bijgeschreven. Op dat moment kan je spreken van een erkend en gereguleerd medisch beroep. Volgens de nieuwe regels is een inschrijving in dit register hét criterium om voor een vrijstelling van de BTW-plicht in aanmerking te kunnen komen. Helaas is BIG-registratie voor chiropractoren niet mogelijk. De reden: de in Nederland werkzame chiropractoren zijn niet in Nederland opgeleid. Omdat er hier geen opleiding is, hebben zij gestudeerd aan universiteiten in bijvoorbeeld de VS, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Canada, Engeland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Zwitserland.

In een tijd van vrij verkeer van diensten en diploma erkenning kan dit zonder meer een uiterst merkwaardige opvatting worden genoemd! Door de accreditatie immers, is het kwaliteitsniveau van de opleidingen inzichtelijk en gewaarborgd. Maar de chiropractoren zitten met de gevolgen. Gevolgen die des te ridiculer zijn nu gaat om zorg die al meer dan honderd jaar wordt geleverd, die al decennia lang wetenschappelijk bewezen effectief is, die vergelijkbaar is met BIG gerelateerde zorg en daarmee in de top van de gezondheidszorg thuis hoort. Ofwel zorg, die gelijkwaardig is aan zorg die wel BIG is geregistreerd.

Wat zijn de gevolgen voor u?

We zullen moeten te wachten of de ziektekostenverzekeraars rekening gaan houden met de gevolgen van de maatregel. De kans is groot dat u minder behandelingen vergoed zult krijgen ofwel meer moet bijbetalen. Dit maakt de zorg duurder voor patiënten en dat zou er in sommige gevallen zelfs toe kunnen leiden dat patiënten de chiropractische zorg niet langer kunnen betalen.

Uiteraard willen wij ervoor zorgen dat chiropractische zorg voor een ieder die het nodig heeft toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarom vragen wij iedereen die onze zaak steunt om deze petitie te ondertekenen, om op die manier een vuist te kunnen maken in politiek Den Haag, zodat ons bezwaar tegen de bezuinigingsmaatregel serieus genomen wordt.

U kunt de petitie ondertekenen op: Laat-chiropractoren-hun-vrijstelling-van-btw-behouden

Leave a Comment