Geschiedenis chiropractie

Algemeen

Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord 'cheir' (hand) en 'prattein' (beoefenen). Samengevoegd komt dit neer op: 'het met de hand beoefenen'. De grondlegger van de chiropractie is Daniel David Palmer (1844-1913).

Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de 'Vader van de Geneeskunde' (ca. 400 voor Christus), waarbij de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden. Chiropractie stelt de holistische (gehele) mens centraal en is erop gericht om de gehele gezondheid van de mens te herstellen en te bevorderen. De wervelkolom neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van een chiropractor.

Chiropractie in het verleden

De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Indien zich in de wervelkolom functiestoornissen voordoen, dan ontstaan er - zo stelde D.D. Palmer -, ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, zouden zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel kunnen bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren. 

Chiropractie in het heden

De term die D.D. Palmer gaf aan wervels die in zijn ogen uit positie waren geschoven was 'subluxatie'. Met de kennis van nu moet deze theorie worden aangepast en dit geplaatst worden in een historisch concept. Het is echter belangrijk om het beroep verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

In de huidige tijd wordt er gewerkt volgens het Evidence Based Practice (EBP) principe. De beroepsgroep wordt afgewogen tegen dit concept en vervolgens gekeken of dit  wetenschappelijk voldoende is. EBP steunt op drie peilers te weten:

  1. De beste literatuur die gepubliceerd is en voor handen is
  2. De ervaring van de beroepsbeoefenaar weegt mee
  3. De mening van de patiënt is net zo belangrijk

 

Het doel van chiropractie is om voorwaarden scheppend te zijn en het lichaam zelf in staat te stellen dit verder op te pakken. Het lichaam is namelijk sterk en het herstellende vermogen is groot. Soms heeft het een 'duwtje in de rug' nodig om dit proces te versnellen.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van chiropractie. Het blijft echter moeilijk om goede onderzoeken op te zetten en uit te voeren, aangezien er veel geld voor nodig is en weinig geld door de overheid beschikbaar wordt gesteld. Chiropractie staat namelijk nog bekend als een alternatieve geneeswijze. Echter worden er jaarlijks vele duizenden patiënten tot grote tevredenheid behandeld bij een chiropractor. De chiropractor behandelt veel patiënten en is daarmee in staat om zijn ervaring toe te passen in de behandeling. Soms worden er prachtige resultaten geboekt, welke nog niet voldoende onderzocht zijn in de literatuur, zoals baby's met koliekklachten of kinderen die bedplassen. Er wordt dan ook niet beweert dat chiropractie de oplossing heeft, maar het blijkt dat in sommige gevallen chiropractie wel invloed heeft op deze klachten. Chiropractie is innovatief en vooruitstrevend. Doordat chiropractoren breed zijn opgeleid is de chiropractor goed in staat om te beoordelen of u wel of geen baat hebt bij een chiropractische behandeling.

Chiropractie wereldwijd en in Nederland

Inmiddels is het beroep chiropractie verspreid over een flink deel van de wereld en het telt rond de vijfentachtigduizend beoefenaars. Daarmee is chiropractie de derde grootste geneeswijze in de Westerse wereld. In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland. Momenteel zijn er meer dan 200 geregistreerde chiropractoren in ons land. Doordat steeds meer patiënten een chiropractor bezoeken, breidt het aantal chiropractoren in Nederland zich snel uit, maar de behoefte aan uitbreiding blijft bestaan.

In Nederland is chiropractie een vrij beroep, dat valt onder de noemer ‘alternatieve of complementaire geneeskunde’ en tot op heden is het beroep niet officieel door de overheid gereguleerd en erkend. Met de oprichting van de Stichting Chiropractie Nederland (SCN), een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsbevordering en bewaking van de uitoefening van chiropractie in Nederland, probeert men in navolging van de volgens de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) gestelde eisen te werken. Het beroep van chiropractor en zijn vakgebied worden transparanter gemaakt voor de patiënt en werkers in de gezondheidszorg door nauwkeurig alle kwaliteitseisen te omschrijven en vast te leggen.